ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมปลูกจิตสำนึกและความมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

26 มิถุนายน 2561
ร่วมปลูกจิตสำนึกและความมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

กลุ่มผู้ประกอบการและพันธมิตรธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรม กว่า 50 ธุรกิจ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่สังคมผ่านตัวแทนเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ภายใต้แคมเปญที่ชื่อ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล โดยจะมีการจัดงานแถลงข่าวกิจกรรม และรายละเอียดของแคมเปญ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น.ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

กลไกหลักของ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล คือการร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา โดยภาคธุรกิจที่เข้าร่วมแคมเปญพร้อมใจกันสร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนกว่า 1,000 คน ในกว่า 50 โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างมูลค่าผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสมทบทุนสร้าง ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผ่านกองทุนหลวงพ่อกัณหา เพื่อสมทบสร้างอาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนด้วยว่าการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นคนภูมิภาคใด ทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้

ขอขอบพระคุณ ช่อง 3 และ Nation TV ที่ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการครับ