ผู้สนับสนุน

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

08 กรกฎาคม 2561
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ผู้ให้การสนับสนุนให้การสนับสนุน น้ำดื่มสิงห์ 330 ml จำนวน 20 โหล ร่วมงาน คบเด็กสร้างโรงพยาบาล เพื่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

http://www.singha.com

 


SHARE NOW : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล