ผู้สนับสนุน

บริษัท หมวก วี ไอ พี จำกัด

08 กรกฎาคม 2561
บริษัท หมวก วี ไอ พี จำกัด

บริษัท หมวก วี ไอ พี จำกัด
ได้นำหมวก สวยๆ มาให้กับเด็กดีที่ร่วมทำดี จำนวน 100 ใบ กับโครงการของเราใน วันแถลงข่าวใน 1 กค 2561

www.viphat.co.th


SHARE NOW : บริษัท หมวก วี ไอ พี จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท หมวก วี ไอ พี จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท หมวก วี ไอ พี จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท หมวก วี ไอ พี จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท หมวก วี ไอ พี จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล