ผู้สนับสนุน

บริษัท P N G group จำกัด

08 กรกฎาคม 2561
 บริษัท P N G group จำกัด

บริษัท P N G group จำกัด คือ มืออาชีพผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป
 
ร่วมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ กระบอกน้ำ กระติกน้ำ แก้วน้ำ ที่สวย ทันสมัย คุณภาพดี ประมาณ 250 ชิ้น 
ให้แก่ เด็กดี ร่วมสานความดีต่อสังคม เพื่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

http://www.pnggroup.co.th


SHARE NOW :  บริษัท P N G group จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล  บริษัท P N G group จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล  บริษัท P N G group จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล  บริษัท P N G group จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล  บริษัท P N G group จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล