ผู้สนับสนุน

ยงเฮงมหาชัยรีไซเคิล

30 กันยายน 2561
ยงเฮงมหาชัยรีไซเคิล

ยงเฮงมหาชัยรีไซเคิล ร่วมสนับสนุนเศษเหล็ก และอำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ สำหรับสร้างประติมากรรมปลาตะเพียนยักษ์ ในกิจกรรม #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

 

ยงเฮงมหาชัยรีไซเคิล รับซื้อขายเศษเหล็ก โลหะ ทองแดง ทองเหลือ แสตนเลส อลูมีเนียม และเศษวัสดุอื่นๆ
YonghangRecycle


SHARE NOW : ยงเฮงมหาชัยรีไซเคิล | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ยงเฮงมหาชัยรีไซเคิล | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ยงเฮงมหาชัยรีไซเคิล | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ยงเฮงมหาชัยรีไซเคิล | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ยงเฮงมหาชัยรีไซเคิล | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล