ผู้สนับสนุน

บริษัท เอเคเก้าหนึ่งกรุ๊ป จำกัด

27 กันยายน 2561
บริษัท เอเคเก้าหนึ่งกรุ๊ป จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท เอเคเก้าหนึ่งกรุ๊ป จำกัด ( AK 91 Group )  ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอธ-ธีน ที่ร่วมสนับสนุนเงินสด 100,000 บาท. ใช้ในการทำกิจกรรมภายในงาน #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล. ที่จัดขึ้นในงาน Event ณ. Central Plaza Westgate

สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียด หรือเยี่ยมชมสินค้าได้ที่ http://eighteen18thailand.com


SHARE NOW : บริษัท เอเคเก้าหนึ่งกรุ๊ป จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท เอเคเก้าหนึ่งกรุ๊ป จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท เอเคเก้าหนึ่งกรุ๊ป จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท เอเคเก้าหนึ่งกรุ๊ป จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท เอเคเก้าหนึ่งกรุ๊ป จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล