ผู้สนับสนุน

บริษัท เตีย หงี่ เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด

08 กรกฎาคม 2561
บริษัท เตีย หงี่ เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด

ร่วมบริจาคเงินสด จำนวน 8,000 บาท และขนมข้าวตังซองเล็กจำนวน 200 ซอง
ให้แก่ เด็กดี ร่วมสานความดีต่อสังคม เพื่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

www.chaosua.com
 


SHARE NOW : บริษัท เตีย หงี่ เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท เตีย หงี่ เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท เตีย หงี่ เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท เตีย หงี่ เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล บริษัท เตีย หงี่ เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล