ข่าวสาร

ซีพีเอ็น ร่วมกับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลเปิดตัวงาน “อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่”

20 ธันวาคม 2561
ซีพีเอ็น ร่วมกับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลเปิดตัวงาน “อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่”

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็นร่วมกับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล และวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจัดแถลงข่าวการจัดงาน “อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญวันเด็กของซีพีเอ็นที่จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “Kids Day 2019 Super Kids Inc. – Discover Your Super Power” ชวนเด็กๆมาร่วมค้นหาพลังพิเศษที่มีในตัวผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สุดสร้างสรรค์ให้เด็กยุคใหม่ได้เรียนรู้ในทุกด้านแบบ 360 องศา  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 3 รูปแบบคือ Smart, Sport และ Star โดย “อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่” เป็นการแข่งขันกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและความสามัคคีของเด็กไทย พร้อมสร้างจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็ก โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปสมทบทุนในการสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา การแข่งขันจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 9 มิถุนายน 2019 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 10 แห่งทั่วประเทศ


คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากวิสัยทัศน์การสร้าง Center of Life ของเรา ในการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนทุกเจเนอเรชั่น และเป็นเดสติเนชั่นของทุกคนในครอบครัว เราเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กซึ่งถือว่าเป็นทุนทางทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศ โดยในทุกๆปี ซีพีเอ็นจะจัดงานวันเด็กขึ้นในทุกศูนย์การค้าของเราทั่วประเทศและมีกิจกรรมสนุกๆมากมายที่ปลุกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆ เพราะเราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะของตนเองได้ผ่านการเล่นและทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการเล่นที่กระตุ้น Creative thinking นั้นเหมาะอย่างยิ่งกับเด็กๆโดยเฉพาะเด็กในยุค Gen Alpha ที่เทคโนโลยีอยู่เพียงปลายนิ้วและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เพราะความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดไว้อยู่แต่ในห้องเรียนอีกต่อไป ยิ่งได้รับการสนับสนุนให้ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์และได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในการค้นหาความชอบและศักยภาพของตนเองตั้งแต่เด็กๆ ยิ่งทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเลือกทางเดินในการเรียนและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่เด็ก GEN Alpha ควรได้เรียนรู้ นอกจากความรู้ทั่วไปแล้วก็คือเรื่องทักษะการเข้าสังคม และจิตสำนึกในการแบ่งปันและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ในปีนี้เราจึงได้ร่วมกับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจัดกิจกรรม “อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่” เพราะเราเชื่อว่าการปลูกฝังทักษะด้านกีฬาเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่ความสำเร็จในหลากหลายด้าน ทั้งการมีวินัย ความสามัคคี รู้จักการให้อภัย และการแพ้ชนะซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในสังคมปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น รายได้จากการจัดกิจกรรมยังถูกนำไปสมทบทุนในการสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จึงถือเป็นเรื่องดีที่เด็กๆได้รู้จักการให้และปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดีทั้งต่อตัวเองและสังคม ซึ่งซีพีเอ็นรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนพื้นที่จัดการแข่งขัน  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาทั้ง 10 สาขาทั่วประเทศ เพื่อสะท้อนการเป็น Family and Kids destination ที่เป็นพื้นที่ของเด็กและครอบครัวได้มาทำกิจกรรม พร้อมสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้อีกด้วย”


คุณกนกภรณ์ มิตสุโมโต้ ประธานโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล กล่าวว่า โครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการกว่า 57 ธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน เพื่อร่วมหารายได้สร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ผ่านกองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาคที่ดูแลผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจากจังหวัดใกล้เคียงกว่า 6.7 ล้านคน โดยครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้มีการจัดกิจกรรม “อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่” ขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายให้โครงการฯเข้าถึงเยาวชนและร่วมสร้างจิตสำนึกผ่านการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อให้เด็กนำคุณค่าที่ได้รับไปสร้างเป็นมูลค่า และนำมูลค่าที่ได้มาร่วมสร้างโรงพยาบาลฯ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและปลูกฝังจิตสำนึกอันดีแก่เยาวชน โดยปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในด้านพื้นที่การจัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาทั้ง 10 สาขาทั่วประเทศ พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรม “อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่” เป็นส่วนหนึ่งภายใต้แคมเปญ “Kids Day 2019 Super Kids Inc. – Discover Your Super Power” ที่ซีพีเอ็นจัดขึ้นทุกปีอย่างยิ่งใหญ่เพื่อฉลองเทศกาลวันเด็ก


SHARE NOW : ซีพีเอ็น ร่วมกับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลเปิดตัวงาน “อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่” | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ซีพีเอ็น ร่วมกับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลเปิดตัวงาน “อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่” | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ซีพีเอ็น ร่วมกับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลเปิดตัวงาน “อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่” | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ซีพีเอ็น ร่วมกับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลเปิดตัวงาน “อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่” | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ซีพีเอ็น ร่วมกับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลเปิดตัวงาน “อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่” | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล

ข่าวอื่นๆ