ข่าวสาร

งานส่งมอบเงินจากการบริจาคและทำกิจกรรมต่างๆ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา วันที่ 21 กันยายน 2561

21 กันยายน 2561
งานส่งมอบเงินจากการบริจาคและทำกิจกรรมต่างๆ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา วันที่ 21 กันยายน 2561

งานส่งมอบเงินจากการบริจาคและทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล  ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชเพื่อนำไปสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โดยมีหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานรับมอบในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสวนหม่อน ชั้นที่ 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โดยยอดบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,570,000 บาท 


SHARE NOW : งานส่งมอบเงินจากการบริจาคและทำกิจกรรมต่างๆ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา วันที่ 21 กันยายน 2561 | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล งานส่งมอบเงินจากการบริจาคและทำกิจกรรมต่างๆ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา วันที่ 21 กันยายน 2561 | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล งานส่งมอบเงินจากการบริจาคและทำกิจกรรมต่างๆ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา วันที่ 21 กันยายน 2561 | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล งานส่งมอบเงินจากการบริจาคและทำกิจกรรมต่างๆ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา วันที่ 21 กันยายน 2561 | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล งานส่งมอบเงินจากการบริจาคและทำกิจกรรมต่างๆ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา วันที่ 21 กันยายน 2561 | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล

ข่าวอื่นๆ