กิจกรรม

กระเรียนชวนพับ

25 กรกฎาคม 2561
กระเรียนชวนพับ

      Compaxworld ร่วมกับโรงเรียนรุ่งอรุณ ทำกิจกรรม #กระเรียนชวนพับ ชวนให้เด็ก ๆ มาพับนกกระเรียน  เพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วย  โดยนกกระเรียนส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา  ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในกิจกรรม Event Day ของโครงการ คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

     #กระเรียนชวนพับที่เกิดขึ้นได้รับความสนในจากเด็ก ๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงคุณครู  และผู้ปกครองด้วย  ถือเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่จะร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนตัวน้อย ๆ ซึ่งเค้าได้รับรู้ว่าพับนกกระเรียนแล้วเค้ามีความภูมิใจมากแค่ไหนที่ได้ร่วมส่งกำลังใจ และจะได้ร่วมสร้างโรงพยาบาล

     กิจกรรมส่วนหนึ่งในวันนั้นเด็ก ๆ ได้ร่วมสานปลาตะเพียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครงการ คบเด็กสร้างโรงพยาบาลอีกด้วย

ขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
#โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ครั้งนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณครูพรรณยมณฑ์ ชัชลักษณ์โสภณ (ครูประจำชั้นประถมศึกษาที่ที่ 4) และ คุณพงศ์เพชร อมรสิทธิ์ (ผู้ปกครอง) ที่เป็นกำลังสำคัญร่วมกับทาง #Compaxworld ในการปลูกฝังความมีส่วนร่วมให้กับเด็กๆ

พลังเล็กๆของเด็กๆ จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้
#Compaxworld

 


กระเรียนชวนพับ กระเรียนชวนพับ กระเรียนชวนพับ กระเรียนชวนพับ กระเรียนชวนพับ


SHARE NOW : กระเรียนชวนพับ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล กระเรียนชวนพับ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล กระเรียนชวนพับ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล กระเรียนชวนพับ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล กระเรียนชวนพับ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล