กิจกรรม

เก็บรอยยิ้ม

23 กรกฎาคม 2561
เก็บรอยยิ้ม

Glam & Glow ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ทำกิจกรรม #เก็บรอยยิ้ม

โดยพาน้อง ๆ ร้อยสร้อยหินบำบัด แล้วนำผลงานที่เกิดจากกิจกรรมมาประมูล

 


เก็บรอยยิ้ม


SHARE NOW : เก็บรอยยิ้ม | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล เก็บรอยยิ้ม | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล เก็บรอยยิ้ม | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล เก็บรอยยิ้ม | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล เก็บรอยยิ้ม | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล