กิจกรรม

สูตรลับกับรอยยิ้ม

25 กรกฎาคม 2561
สูตรลับกับรอยยิ้ม

Secret Sauce ได้ร่วมกับ โรงเรียนปัญญาประทีป จัดกิจกรรม “สูตรลับกับรอยยิ้ม” โดยมีการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารอาหาร และการใช้ประสาทสัมผัสในการับรสชาติให้แก่น้อง ๆ โดยบูรณาการร่วมกับวิชา "กินเป็นอยู่เป็น" เพื่อให้น้อง ๆ สร้างสรรค์เมนูอาหารสูตรพิเศษเพื่อ "คนที่เรารัก" และจัดเตรียมลงมือทำอาหารเมนูพิเศษเหล่านั้นด้วยตนเอง ร่วมกับคุณครู ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อส่งมองกำลังใจและสร้างรอยยิ้มให้กับเหล่าคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รวมทั้งชุมชนโดยรอบ 

กิจกรรมนี้ นอกจากน้อง ๆ จะได้ความรู้เกี่ยวกับด้านอาหารแล้ว รูปแบบกิจกรรมยังมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการแบ่งปันเพื่อสังคมให้กับน้อง ๆ อีกด้วย

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ 

https://apps.forwardthailand.org/view/share/5b50bf39-217201009-32188

 


สูตรลับกับรอยยิ้ม สูตรลับกับรอยยิ้ม สูตรลับกับรอยยิ้ม


SHARE NOW : สูตรลับกับรอยยิ้ม | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล สูตรลับกับรอยยิ้ม | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล สูตรลับกับรอยยิ้ม | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล สูตรลับกับรอยยิ้ม | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล สูตรลับกับรอยยิ้ม | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล