กิจกรรม

ศิลป์สร้างสรรค์

10 กันยายน 2561
ศิลป์สร้างสรรค์

#ศิลป์สร้างสรรค์ 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางBrand Mantra ได้มีโอกาสเข้าไปจัดกิจกรรม #ศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อให้ความรู้กับน้องๆ สาขาโปรแกรมวิชาศิลปะ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยทางแบรนด์ได้เรียนเชิญ วิทยากรพิเศษ อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ (อาจารย์โจ) ศิลปินด้านทัศนะศิลป์มากความสามารถ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านศิลปะแก่น้องๆ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านงานศิลปะ ไปพร้อมๆ กับที่น้องๆ ได้มีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองสร้างสรรค์งานเพนท์ภาพบนกระเป๋าCanvas กันน้ำ ในแนวของน้องๆ เอง รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการสร้างงานที่จะต่อยอดไปสู่การขายผลงานเพื่อระดมทุน มอบเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา อีกด้วย จากผลงานกิจกรรมที่ผ่านมา ทางศิลปิน อาจารย์โจ และทางพี่ๆ แบรนด์Mantra รู้สึกได้ถึงศักยภาพในความสร้างสรรค์ และความตั้งใจดีของน้องๆ เป็นอย่างมาก น้องๆ แต่ละคนมีเจตจำนงค์ในการใช้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์ และมีพลังเพียงพอที่จะช่วยผู้อื่น เป็นพลังที่รวมตัวกัน แม้จะเกิดจากคนตัวเล็ก  อีกทั้งโรงเรียน เจ้าหน้าที่ และครูทุกคนได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี ทางแบรนด์Mantra ขอขอบคุณ ทุกท่านมาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ


ศิลป์สร้างสรรค์ ศิลป์สร้างสรรค์ ศิลป์สร้างสรรค์ ศิลป์สร้างสรรค์ ศิลป์สร้างสรรค์


SHARE NOW : ศิลป์สร้างสรรค์ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ศิลป์สร้างสรรค์ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ศิลป์สร้างสรรค์ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ศิลป์สร้างสรรค์ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ศิลป์สร้างสรรค์ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล