กิจกรรม

“เด็กใจสะอาด”

05 กันยายน 2561
“เด็กใจสะอาด”

กิจกรรม “เด็กใจสะอาด” นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล Little Hero CSR ซึ่งต้องการให้เด็กเป็นพระเอกในการทำดีเพื่อสังคม โดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนจนเกิดรายได้ โดยรายได้ที่เกิดขึ้นนี้จะนำไปสมทบทุนสร้าง ศูนย์อุบัติเหตุ รพ.มหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ผ่านกองทุน หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม : ธรรมะใจดี ใจสบาย เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ แม้เด็กจะเป็นเพียงพลังเล็กๆ แต่เมื่อรวมกันแล้วสามารถสร้างสังคมได้

ServLUX บริการทำความสะอาดที่ได้รับความไว้วางใจของเจ้าของบ้านระดับ Luxury ในเขตกรุงเทพและปริมลฑล ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดของการบริการและความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวและความพึงพอใจของลูกค้า ได้นำเสนอกิจกรรม #เด็กใจสะอาด นี้แก่โรงเรียนเลิศหล้า Lertlah GrapeSEED เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการทิ้งขยะและคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ซึ่งได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยในกิจกรรม จะแบ่งออกเป็น

1. การสอนแยกขยะ 
2. การจัดกิจกรรมแข่งขันคัดแยกขยะ และ
3. การล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ

นอกจากนี้ ทาง ServLUX ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาร่วมทำความสะอาด ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบ เวลา 14:00-16:00 น.

ผู้สนใจสนับสนุนโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล สามารถสนับสนุนกิจกรรมโครงการได้ด้วยการอุดหนุนชุดสานปลาตะเพียนมูลค่า 100 บาท 
หรือ สามารถร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลฯ ได้โดยตรงที่บัญชี "กองทุนหลวงพ่อกัณหาเพื่อสมทบสร้างอาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา"

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 285-5-75225-5
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 982-6-07027-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 503-2-98924-6

 


“เด็กใจสะอาด” “เด็กใจสะอาด” “เด็กใจสะอาด” “เด็กใจสะอาด” “เด็กใจสะอาด” “เด็กใจสะอาด” “เด็กใจสะอาด” “เด็กใจสะอาด”


SHARE NOW : “เด็กใจสะอาด” | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล “เด็กใจสะอาด” | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล “เด็กใจสะอาด” | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล “เด็กใจสะอาด” | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล “เด็กใจสะอาด” | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล