กิจกรรม

นิยายผัดไทย

05 กันยายน 2561
นิยายผัดไทย

เสบียงผัดไทย CestBiean ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ.ระยอง จัดกิจกรรม นิยายผัดไทย ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
โดยให้น้อง ๆ วาดรูปสร้างโรงพยาบาล  และวาดรูปขณะทำผัดไทกับคุณแม่ 

นอกจากนั้น ๆ น้อง ๆ ก็ได้ร่วมสานปลาตะเพียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลอีกด้วย


นิยายผัดไทย นิยายผัดไทย นิยายผัดไทย นิยายผัดไทย นิยายผัดไทย นิยายผัดไทย นิยายผัดไทย นิยายผัดไทย


SHARE NOW : นิยายผัดไทย | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล นิยายผัดไทย | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล นิยายผัดไทย | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล นิยายผัดไทย | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล นิยายผัดไทย | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล