กิจกรรม

HappytoDesign

05 กันยายน 2561
HappytoDesign

Life is Journey ได้จัดกิจกรรม #HappytoDesign กับน้อง ๆ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ในวันที่ 25 สิงหาคม โดยได้ให้น้อง ๆ ทำกิจกรรมเครื่องบินประดิษฐ์ เพื่อนำมาประมูลหาเงินบริจาคเข้าสมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นอกจากนี้ยังได้ชวนให้น้อง ๆ รวมถึงคณะครู ร่วมสานปลาตะเพียนอีกด้วย


HappytoDesign HappytoDesign HappytoDesign HappytoDesign HappytoDesign


SHARE NOW : HappytoDesign | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล HappytoDesign | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล HappytoDesign | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล HappytoDesign | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล HappytoDesign | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล