กิจกรรม

เส้นทางแห่งความสุข

24 สิงหาคม 2561
เส้นทางแห่งความสุข

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 แบรนด์ VICTORY GATE ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรม #เส้นทางแห่งความสุข กับเด็ก ๆ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

ซึ่งในได้มีการมอบประกาศนียบัตร 63 ใบให้กับคณะครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม หารายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาล พร้อมกับให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกันสานปลาตะเพียน

เด็ก ๆ น่ารักทุกคน และมีความตั้งใจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาล กราบขอบพระคุณทางโรงเรียนวัดบ้านนา คณะครูอาจารย์ ที่ได้ให้ VICTORY GATE เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ ในครั้งนี้

#VICTORY_GATE 
#เส้นทางแห่งความสุข
#LittleHeroCSR
#คบเด็กสร้างโรงพยาบาล
#โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)


เส้นทางแห่งความสุข เส้นทางแห่งความสุข เส้นทางแห่งความสุข เส้นทางแห่งความสุข เส้นทางแห่งความสุข เส้นทางแห่งความสุข เส้นทางแห่งความสุข


SHARE NOW : เส้นทางแห่งความสุข | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล เส้นทางแห่งความสุข | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล เส้นทางแห่งความสุข | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล เส้นทางแห่งความสุข | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล เส้นทางแห่งความสุข | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล