กิจกรรม

แม่สวยด้วยมือหนู

24 สิงหาคม 2561
แม่สวยด้วยมือหนู

          Brand ILIN COSMETIC ได้จัดกิจกรรม #แม่สวยด้วยมือหนู ร่วมกับโรงรียนนวมินทราชูทิศ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  โดยให้คู่ แม่-ลูก 20 คู่ มาแข่งแต่งหน้าให้คุณแม่  และให้ผู้ร่วมงาน ร่วมโหวต โดยการหยอดเงินบริจาค หาคู่แม่-ลูกที่ได้รับยอดเงินบริจาคมากที่สุด 3 คู่  รับรางวัลจากทาง Brand

ซึ่งในวันที่ทำกิจกรรมทางโรงเรียนได้จัดงานวันแม่พอดี  บรรยากาศอบอุ่นยิ่งนัก


แม่สวยด้วยมือหนู แม่สวยด้วยมือหนู แม่สวยด้วยมือหนู แม่สวยด้วยมือหนู แม่สวยด้วยมือหนู แม่สวยด้วยมือหนู แม่สวยด้วยมือหนู แม่สวยด้วยมือหนู แม่สวยด้วยมือหนู


SHARE NOW : แม่สวยด้วยมือหนู | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล แม่สวยด้วยมือหนู | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล แม่สวยด้วยมือหนู | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล แม่สวยด้วยมือหนู | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล แม่สวยด้วยมือหนู | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล