กิจกรรม

SinglePiece

24 สิงหาคม 2561
SinglePiece

แบรนด์ Colbie Fine Jewelry ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
ได้จัดกิจกรรม SinglePiece ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา 
 

ซึ่ง SinglePiece เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ที่จะมาร่วมส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ให้เด็ก ๆ นักเรียนทำการ สานปลาตะเพียนให้กำลังใจผู้ป่วย
และวาดภาพเพื่อนำไปออกแบบเป็นเครื่องประดับ ภายใต้แคมเปญจน์ SinglePiece ของแบรนด์ Colbie Fine Jewelry


SinglePiece SinglePiece SinglePiece SinglePiece SinglePiece SinglePiece SinglePiece


SHARE NOW : SinglePiece | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล SinglePiece | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล SinglePiece | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล SinglePiece | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล SinglePiece | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล