กิจกรรม

RockPower

15 สิงหาคม 2561
RockPower

แบรนด์ Metal Collar ร่วมกับโรงเรียนเทพลีลา จัดกิจกรรม #RockPower ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่ง #RockPower เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ที่จะมาร่วมส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ให้เด็ก ๆ นักเรียนทำการ Paint เสื้อด้วย idea ของตัวเอง  ซึ่งน้อง ๆ ทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และผลงานที่ได้ในกิจกรรมนี้

ทางแบรนด์จะได้นำมาประมูล  เพื่อจะได้นำเงินจากการประมูลไปสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินต่อไป

นอกจากทำกิจกรรม Paint เสื้อแล้ว  น้อง ๆ ยังได้ร่วมสานปลาตะเพียน ซึ่งเป็นสัญลักษ์ของโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลอีกด้วย

#MetalCollar 

#RockPower


RockPower RockPower RockPower RockPower RockPower RockPower RockPower RockPower


SHARE NOW : RockPower | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล RockPower | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล RockPower | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล RockPower | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล RockPower | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล