กิจกรรม

ใส่รักษ์

12 สิงหาคม 2561
ใส่รักษ์

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมคราม เพื่อนำไปตัดเป็นถุงใส่ยาให้กับโรงพยาบาล ที่ #Charming Chammaree ได้ไปจัดกิจกรรม CSR ในโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า สมุทรปราการ

ขอขอบคุณเหล่า Little hero จากโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า สมุทราปราการ อีกครั้ง ที่ร่วมลงมือ ปฏิบัติการในครั้งนี้อย่างแข็งขัน ต้องขอชมเชยจากใจเลยค่ะว่า เด็ก ๆ มีความตั้งใจทำงานอย่างดี มีมารยาทที่ดีกันทุกคน ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์กรกฎ อินทรพันธุ์ ที่ช่วยประสานงานจนกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61 บรรลุผลสำเร็จค่ะ

 

และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ครูเก๋ กิสิษา แห่ง Blue nature ที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนคำปรึกษาและความช่วยเหลืออยู่ข้างหลัง

คุณธัญยา วิยะ ผู้ให้การสนับสนุนผ้า
คุณสุรชัย ภัทรธารวิทย์ และคุณละมุน บุญพร้อม ผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ะ


ใส่รักษ์ ใส่รักษ์ ใส่รักษ์ ใส่รักษ์ ใส่รักษ์ ใส่รักษ์ ใส่รักษ์ ใส่รักษ์


SHARE NOW : ใส่รักษ์ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ใส่รักษ์ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ใส่รักษ์ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ใส่รักษ์ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ใส่รักษ์ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล