กิจกรรม

สายใยแห่งกำลังใจ

09 สิงหาคม 2561
สายใยแห่งกำลังใจ

วันนี้ 7/8/2561 Spider HRM ได้มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรม #สายใยแห่งกำลังใจ กับเด็ก ๆ ม.2 โรงเรียนวัดยายร่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล โดยชวนให้เด็กมาทำกิจกรรมเพื่อสังคม ให้รู้จักเสียสละ และช่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ในสิ่งที่ตัวเองสามารถช่วยได้

ซึ่งในวันนี้ได้ให้เด็ก ๆ ร่วมกันทำ "ธุงใยแมงมุม" ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนอีสาน ทำขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองให้มีความปลอดภัย ผลงานจากฝีมือของเด็ก ๆ ที่ได้ในวันนี้ทาง Spider HRM จะนำไปมอบให้กับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนผลงาน และผู้ใหญ่ใจดีสามารถนำไปมอบให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลใดก็ได้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสานปลาตะเพียนอีกด้วย

เด็ก ๆ น่ารักทุกคนค่ะ มีความตั้งใจที่อยากช่วยสร้างโรงพยาบาล และตั้งใจทำธุงใยแมงมุมจนสำเร็จ???????????????? ต้องขอขอบพระคุณทางโรงเรียนวัดยายร่ม คณะครูอาจารย์ ที่ได้ให้ Spider HRM เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ ในครั้งนี้


สายใยแห่งกำลังใจ สายใยแห่งกำลังใจ สายใยแห่งกำลังใจ สายใยแห่งกำลังใจ สายใยแห่งกำลังใจ สายใยแห่งกำลังใจ สายใยแห่งกำลังใจ สายใยแห่งกำลังใจ สายใยแห่งกำลังใจ


SHARE NOW : สายใยแห่งกำลังใจ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล สายใยแห่งกำลังใจ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล สายใยแห่งกำลังใจ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล สายใยแห่งกำลังใจ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล สายใยแห่งกำลังใจ | โครงการ CSR โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล